Luchtzuivering

PCA is gespecialiseerd in het ontwikkelen van industriële installaties ter bestrijding van luchtverontreiniging. Wij zorgen ervoor dat verontreinigde lucht die bvb. ontstaat binnen een productieproces volgens de geldende lozingsnormen in de buitenwereld wordt losgelaten zodat deze geen schade kan toebrengen aan de omgeving.

Onze installaties worden ontworpen voor diverse sectoren waaronder de veeteeltindustrie, chemische industrie, waterzuiveringsinstallaties,…. Wereldwijd worden er steeds strengere maatregelen genomen op vlak van toegestane luchtvervuiling en worden bedrijven aangemoedigd om aan de nodige voorwaarden te voldoen. De oplossingen die wij voorzien zorgen ervoor dat voldaan wordt aan de geldende emissienormen voor luchtverontreinigende stoffen en dragen zo bij tot een verbetering van de luchtkwaliteit.

Dankzij de uitgebreide ervaring van zowel de productie- als engineeringafdeling kan PCA zijn klanten telkens een oplossing op maat van het project aanbieden. De klant moet dus geen genoegen nemen met een standaardoplossing, maar krijgt steeds een installatie die perfect beantwoordt aan zijn specifieke noden en eisen.

Bezoek de website van PCA Air

PCA air, logo