Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website en de diensten van Axon Group (“Axon Group”, “we” of “wij”). Axon Group is de groepsnaam voor twee naamloze vennootschappen. Almeco nv is een naamloze vennootschap, gevestigd te Royennestraat 51, 7700 Moeskroen, België en met ondernemingsnummer BE 0414 262 254. PCA nv is een naamloze vennootschap gevestigd te Wijngaardveld 10, 9300 Aalst, België en met ondernemingsnummer BE 0443 845 670. 

Axon Group besteedt veel zorg en aandacht aan deze website, maar kan de correctheid van de informatie niet garanderen. Deze informatie kan eveneens veranderen zonder dat de bezoeker van deze website daarvan van tevoren op de hoogte wordt gesteld.

Axon Group kan dan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van deze website of voor het gebruik dat ervan wordt gemaakt.

Axon Group is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onbeschikbaarheid ervan.

In het geval dat links met andere websites tot stand worden gebracht, is Axon Group niet aansprakelijk voor het bestaan, de inhoud en de goede werking van deze websites.